Bestuur

Zonder organisatie en vrijwilligers kan geen enkele vereniging functioneren.

De opzet van de JvR de Batauwers vereniging is opgedeeld in het bestuur en enkele commissies. De commissies moeten zo veel mogelijk uit beleid functioneren aangezien een bestuur in principe niet operationeel acteert. Het parcours wordt beheerd door de stichting “wielersportcentrum de Betuwe”.

Aan vrijwilligers is nooit een gebrek. Zoals in de visie van de vereniging beschreven zullen we allemaal actieve vrijwilligers zijn. Geef aan waar je voorkeur is en help de vereniging en zijn leden, want de vereniging dat zijn we gezamenlijk !

Bestuur

Commissies

de dagelijkse gang van zaken wordt via commissies uitgevoerd. De volgende commissies zijn actief…
Er is altijd plek voor additionele vrijwilligers, meld je bij de commissie !

jeugd commissie

Voor de jeugd is het belangrijk om samen plezier te beleven en niet alleen met fietsen. De jeugdcommissie organiseert daarom aanvullende activiteiten voor alle jeugdleden. Voorbeelden zijn onder andere trainingskamp, sport en spel middag (zoals kano varen, survival, bbq, etc).
jeugdcom@jvrdebatauwers.nl

Sponsorcommissie

Zonder sponsoren kan de vereniging de ambities van talentontwikkeling niet waarmaken. De Sponsor commissie heeft als doel het onderhouden van relaties gedurende lopende sponsorcontracten en het verwerven van potentiële nieuwe sponsoren. Activiteiten vinden in nauwe samenwerking plaats met de communicatie commissie. Contact via Sponsorcom@jvrdebatauwers.nl

Kledingcommissie

Doel ontwerpen, beheren (bestellen) en verstrekken van de clubkleding. kleding@jvrdebatauwers.nl

Parcours commissie

Het bezit van een parcours vereist ook onderhoud en beheer. De parcours commissie regelt dat dit wordt gedaan. parcours@jvrdebatauwers.nl
(NB : alle leden zullen van tijd tot tijd een bijdrage moeten leveren. Deze commissie leden zullen dus NIET al het werk doen !
Voor vragen over huur en gebruik van de locatie contact opnemen met Stichting WSC de Betuwe

Trainers commissie

De sportieve prestaties worden via de trainers begeleid. Zij zijn te bereiken via email trainers@jvrdebatauwers.nl
Vanuit de lange clubhistorie zijn er vele oud leden verbonden als trainers aan de vereniging. Ouders kunnen via de vereniging training volgen om opgeleid te worden tot trainer want aan bevoegde trainers is nooit een te kort.

Communicatie commissie

Focus is het verzorgen van communicatie met externe belanghebbende zoals, media, sponsoren, en potentiële leden.
Taken zijn het beheer van de website, Facebook, Youtube en plaatsen van berichten in andere media (huis aan huis bladen, Gelderlander, TV Gelderland, etc) . De interne leden communicatie dient rechtstreeks door commissies en bestuur uitgevoerd te worden). Contact via communicatie@jvrdebatauwers.nl