Kantine dienst

Zoals enkele jaren geleden al besproken tijdens de algemene ledenvergaderingen en vastgelegd in onze visie; we zullen allemaal actieve vrijwilligers zijn, want de vereniging zijn wij samen.

Een van de onderwerpen waar “vrijwilligers” nodig zijn is de kantine bar en kantine schoonmaak dienst. In samenspraak met de BMX vereniging de weirijders hebben we enkele tijdslots op ons genomen waarbij wij denken dat dit goed past binnen onze opzet.  Uiteraard evalueren we hoe dit uitpakt, maar voor nu beginnen we met deze opzet.. en wees gerust, iedereen komt aan de beurt 🙂

aandachtspunten

  • Uiteraard staat niemand er alleen voor. Wij van de kantine commissie zullen jullie helpen om je draai te vinden.
  • In de keuken, zullen lijsten worden geplaatst die de taken nader verklaren en die afgetekend moeten worden
  • Indien je niet kan, wordt je verzocht zelf een ander persoon te vinden en via kantine@jvrdebatauwers.nl door te geven wie dat is geworden.
  • Wees op tijd want om 1830 zijn er al baan gebruikers van de weirijders. De Weirijders zijn ook op tijd om ons toegang te geven op andere dagen
  • Schoonmaak dienst van kantine is bij voorkeur op dinsdag tussen de 1830-2030 uur
  • Tijdslot is toegewezen op naam van de (jeugd) wielrenner en voor jeugd renners wordt een ouder verwacht.

Dit is de kantine dienst rooster

 

of rechtstreeks op
https://1drv.ms/x/s!Ali8BJLsQH7ygapOSHpyNoBTeetf7A

Namens het bestuur en de kantine commissie,
met vriendelijke groet

Lennard van Putten,
Cindy Koster en Karin Dorussen